Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Sluta röka för gott

Du fyrdubblar dina chanser att sluta röka med hjälp av medicinsk behandling och stöd från vårdpersonal.

Varför är det så svårt att sluta röka?

För de allra flesta rökare är det svårt att sluta röka tvärt, hur motiverade de än är. Det är också många som får återfall, fastän de inte vill.

Anledningen är att rökning är ett beroende på så många plan. Det är ett nikotinberoende, men det är också en vana att sysselsätta händerna med cigaretten. För många är det också förknippat med någonting trevligt, en stund att koppla av, en paus, en social aktivitet.

För att kunna bryta ditt beroende måste du kunna bryta både ditt nikotinberoende, dina vanor och dina associationer. Du kan lyckas på egen hand, men du fyrdubblar dina chanser att lyckas om du tar hjälp av vården. De är experter på rökavvänjning, både hur du övervinner nikotinberoendet, lindrar abstinensbesvär och bryter de psykologiska aspekterna. De kan hjälpa dig att skräddarsy en behandling som passar just dig och ökar sannolikheten att bli rökfri för gott.

Kan man helt enkelt bara sluta?

Om du letar på Internet för att hitta de mest effektiva metoderna för att sluta kommer du att hitta en mängd undersökningar och obekräftade uppgifter om att det fungerar att sluta tvärt.

Frågan är hur länge det fungerar.

Problemet är att dessa undersökningar inte är så entydiga som de verkar vara: att lyckas sluta i några veckor eller månader (ofta tidsramen som används) är inte samma sak som att sluta permanent. American Cancer Society rapporterar att endast fyra till sju procent kan sluta röka på lång sikt utan hjälp.

Alla som har försökt sluta röka vet hur svåra dessa tidiga stadier kan vara. Vem vill gå igenom allt det igen? Om du slutar är det bättre att sluta för gott än att gå igenom samma helvete igen.

Varför det brukar misslyckas att sluta tvärt

Problemet med denna vanliga metod att sluta tvärt, är att den inte tar med i beräkningen de andra faktorerna som får rökare att vilja röka. Smaken, lukten och rökens kemiska effekter på hjärnan som gör det så svårt att sluta röka.

Det psykologiska begäret finns kvar även när nikotinet har lämnat ditt system och du har klarat av de värsta kemiska abstinenssymtomen. Saker som du förknippar med rökning påminner dig om njutningen du brukade känna – även om du kan ersätta njutningen till viss del så kommer lockelsen att finnas kvar i flera månader, eller till och med flera år.

Därför misslyckas så många försök att sluta röka efter några veckor eller månader. Vissa tycker verkligen att det är ganska lätt att klara av de första abstinenssymtomen, men de tycker ofta att det är svårare att fortsätta hålla sig rökfria.

Hur du ökar din chans att sluta för gott

Du har större chans om du inte försöker sluta på egen hand. Besök sjukvårdspersonal för att få hjälp, råd och stöd som har skräddarsytts för dig, så har du fyra gånger större chans att sluta för gott.

Sjukvårdspersonal kan hjälpa dig att övervinna det kemiska nikotinberoendet såväl som det psykologiska beroendet, och det är just denna långsiktiga hängivenhet till att hålla sig rökfri som är den sanna vägen till framgång.

Att sluta tvärt är en kortsiktig metod som kan fungera för vissa, men sällan på lång sikt. Om du verkligen vill sluta för gott behöver du en mer genomtänkt strategi, och du hittar de bästa strategierna genom att söka råd från experter.