Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Sluta röka för gott

Du fyrdubblar dina chanser att sluta röka med hjälp av medicinsk behandling och stöd från vårdpersonal.

Ta hjälp av KBT

content image

Kognitiv beteendeterapi är en behandlingsform som hjälper dig att ändra dina rökvanor genom att förändra hur du tänker och agerar. Du får lära dig i vilka situationer röksuget kan uppstå, varför och hur du hanterar det. Arbetet sker i grupp eller individuellt. Din vårdcentral kan hjälpa dig vidare till en terapeut.

Visste du?

Röksuget är en kombination av nikotinberoende och psykologiska faktorer.