Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Sluta röka för gott

Du fyrdubblar dina chanser att sluta röka med hjälp av medicinsk behandling och stöd från vårdpersonal.

Enkät om rökning

Enkät om rökningsstatus

Det finns några frågor som din läkare, farmaceut eller sjukvårdspersonal kan ställa till dig när du ber dem om råd om att sluta röka. Fyll i denna korta enkät och skriv ut en kopia som du kan ta med till ditt besök. 
 
 Kom ihåg att vara ärlig – de kommer inte att döma dig och det är viktigt att de vet vilka metoder du har provat tidigare. Det tar i genomsnitt fem till sju försök innan man lyckas sluta, så du är inte ensam. Om du ger sjukvårdspersonalen all information om dina tidigare försök att sluta, har de bättre möjlighet att besluta vilken behandling som är bäst för dig.
 
 Anpassat från Fagerström Test for Nicotine Dependence: Heatherton TF. The Fagerstrom Test for Nicotine Dependence: a revision of the Fagerstrom Tolerance Questionnaire. Br J Addict. 1991;86:1119-1127

Administrative title
Short block of text that appears on the smoking plan page

Vad kommer min läkare att fråga mig?

Hur många år har du varit rökare?

Hur snabbt röker du efter du stiger upp?

Röker du oftare efter att du vaknat än under resten av dagen?

Hur många cigaretter om dagen röker du?

Hur svårt är det för dig att inte röka där det är förbjudet?

Skulle du fortfarande röka om du var sjuk och låg i sängen?

Vad är huvudanledningen till att du röker?

Vad är huvudanledningen till att du vill sluta?

Hur många gånger har du försökt sluta röka tidigare?

Vilka metoder har du provat tidigare?

Hur svårt tror du att det blir för dig att sluta?

Hur motiverad är du att sluta röka?

Hur säker är du på att du kommer att lyckas?